Information om kundernas äkthet

Varje konsumentrecension kontrolleras av  Judge.me-widget innan den publiceras, vilket garanterar att recensionerna endast kommer från konsumenter som faktiskt har köpt/använt de produkter som recenseras. Kontrollen görs antingen:
  • genom manuell kontroll i form av en jämförelse av betyget med orderhistoriken i varuhanteringssystemet för att göra ett tidigare produktköp till ett nödvändigt villkor för publicering.
  • genom att skicka individualiserade länkar till konsumenterna efter det att en beställning på nätet har slutförts, vilka leder till ett betygsformulär på nätet och som säkerställer att endast de konsumenter som faktiskt har köpt en produkt får tillgång till betygsfunktionen.
  • genom att göra möjligheten att lämna en recension beroende av att man först loggar in på ett registrerat kundkonto från vilket ett köp har gjorts.