Upplysningar om ångerrätten & Mall-annulleringsformulär

Konsumenter har en ångerrätt enligt det som nedan sägs, varvid konsumenter är alla fysiska personer som ingår köpeavtal för varor eller tjänster som till övervägande del varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål:

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering. Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från den dag som du eller annan, av dig angiven part, och som inte är speditör, tar resp. har tagit emot den senaste varan. För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (ERTG d.o.o., Dunajska cesta 159, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +38616509740, E-Mail: ertg@ertg.eu), att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav. För att annullera avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss’ beroende på vilket som sker först. Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du annullerar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post. Du bär de omedelbara kostnaderna för retursändningen. Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte resp. upphör tidigare:

Ångerrätten gäller inte för leveranser av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning hänsyn har tagits till konsumentens individuella önskemål eller som entydigt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov. Ångerrätten upphör tidigare för leveranser av förseglade varor som av hälsoskyddsskäl eller hygieniska skäl inte lämpar sig att skickas tillbaka om förseglingen har brutits efter leveransen.

Allmänna upplysningar

Vänlig se till att varan varken skadas eller smutsas ner. Skicka om möjligt tillbaka varan i originalförpackningen inklusive allt tillbehör och alla delar som ingår i förpackningen. Använd, om det skulle behövas, en skyddande förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar, se till att du använder en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är något villkor för din ångerrätt.

B. Mall-annulleringsformulär

Om du vill annullera avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka till oss. Till ERTG d.o.o. Dunajska cesta 159 SI 1000 Ljubljana Slovenija E-Mail: ertg@ertg.eu Härmed annullerar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*) _______________________________________________________ _______________________________________________________ Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________ ________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas namn ________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas adress ________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet annulleras på papper) _________________________ Datum (*) stryk det som inte är tillämpligt (*) Rayer les mentions inutiles.

Returpolicy med 40 dagars nöjdhetsgaranti

Om du av någon anledning inte känner dig nöjd med ditt köp från bollsen-gehoerschutz.co.uk kan du begära en fullständig eller partiell återbetalning av köpesumman inom 40 dagar från inköpsdatumet. Du kan returnera alla förseglade produkter (enligt nedanstående definition) som köpts på bollsen.se i enlighet med de villkor som anges nedan. För att vara berättigad till återbetalning måste alla följande villkor vara uppfyllda:
  • Du måste begära ett godkännande för returvaror från vår kundtjänst inom 40 dagar från inköpsdatumet. För att begära ett godkännande för returvaror, kontakta kundtjänst här.
  • Du måste returnera produkten till ERTG d.o.o. för att få pengarna tillbaka. Garantivillkoret upphör att gälla i förtid – vid leverans av förseglade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen avlägsnats efter leveransen;
  • Du ska ange beställningsnumret när du returnerar produkten.
  • Du ska stå för alla fraktkostnader och betala dessa i förväg och du ska stå för hela risken för förlust eller skada på de returnerade produkterna under returtransporten till ERTG d.o.o.
  • Om du returnerar varor till ERTG d.o.o. (a) utan tillstånd för retur av varor från ERTG d.o.o. förbehåller vi oss rätten att vägra att godta en sådan retur.